BODEGAS

Bookmark and Share

Parés Baltà

Parés Baltà

Descripció i història

Propietat de la família Cusiné, Parés Baltà és un celler familiar ubicat al Penedès que s'ha transmès de pares a fills des del 1790 i on actualment conviuen 3 generacions en actiu: l'àvia, Rosa Cusiné; el fill, Joan Cusiné Cusiné; i els néts, Joan i Josep Cusiné Carol, juntament amb les seves esposes Mª Elena Jiménez i Marta Casas, enòlogues del celler i amb una gran passió pel món del vi. El fet que la qualitat i l'estil dels vins estigui sota la responsabilitat de dues dones joves, es reflexa en què els vins de Parés Baltà mostren elegància, equilibri i sobretot el seu origen.
Les vinyes de Parés Baltà van des dels 170m fins gairebé els 800m d'altura sobre el nivell del mar, estan separades entre elles per una distància de només 10 kilòmetres, i repartides entre els municipis de Pacs del Penedès (on es troba el celler), Sta. Margarida i els Monjos (en el marc incomparable del Parc Natural del Garraf), Vilobí, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Pontons. El riu Foix, a més a més, neix a la vall de la finca de Parés Baltà, i deixa a ambdós costats del seu curs terrasses on creixen vinyes.

Varietats i producció

ElaboradoresLes vinyes de Parés Baltà gaudeixen d'una diversitat microclimàtica que permet cultivar cada varietat de raïm a la zona on el cep pot expressar tot el seu caràcter i personalitat. Al celler es cultiven 18 varietats diferents de raïm, tot i que senten una especial predilecció per les varietats autòctones com el Xarel·lo, la Parellada, la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra.
Cultiven 185 Ha de vinya pròpia, cultivades de forma ecològica i biodinàmica, que ofereixen un gran mosaic de terrers i climes ubicats en uns espais naturals únics, l'empremta dels quals queda palesa en cada vi. Sòls calcaris, argilosos, terrenys extremadament rics en fòssils marins; a més d'una gran diversitat de textures de sòls, com zones extremadament pedregoses, altres amb pedres amb cares molt agudes i tallants, o d'altres amb còdols, fins i tot l'antic llit d'un riu de fa milions d'anys.

Característiques dels seus vins

Els vins de Parés Baltà són un clar reflex del terrer on creixen el seus raïms, de la diversitat microclimàtica de les seves finques, i de la passió de les seves enòlogues, la Mª Elena i la Marta.Vinya

Localització

PARÈS BALTÀ

Calle Masia Can Balta, S/N,
08796 Pacs del Penedès, Barcelona
Tel. 938 901 399
GPS: 1º39'23" E – 41º 22' 09" N

Parés Baltà

Description and History

Parés Baltà, a family-owned winery in the Penedès, has been in the Cusiné family for generations, handed down from parents to children since 1790. Currently, three generations are actively involved in the winery: Rosa Cusiné, the grandmother; Joan Cusiné Cusiné, the son; and Juan and José Cusiné Carol, the grandchildren, along with their wives Maria Elena Jiménez and Marta Casas, who are the winery's enologists and deeply passionate about the world of wine. The fact that two young women are responsible for the quality and style of the wines is reflected in the elegance, balance and, above all, the sense of place that define the wines of Parés Baltà.

Varieties and Production

WinemakersThe Parés Baltà vineyards boast widely diverse microclimates that make it possible to grow each grape variety in a place where the vine can fully express its character and personality. The winery grows 18 different types of grape, but the family has a particular fondness for local varieties like Xarel•lo, Parellada, white Grenache and red Grenache.

The family owns 185 hectares of vines, which are farmed organically and biodynamically. Taken together, the vineyards make up a great mosaic of terroirs and climates, located in unique natural environments, which leave their indelible signature on each wine: calcareous-clay soils, terrains extremely rich in marine fossils, plus a wide variety of soil textures, including very rocky areas and others with jagged, sharp-edged stones or pebbles. There is even an old riverbed dating back millions of years.

Wine Characteristics

Parés Baltà wines clearly reflect the terroir where the grapes are grown, the microclimatic diversity of the vineyards, and the passion of the enologists, Maria Elena and Marta.

Vineyards

Location

PARÈS BALTÀ

Calle Masia Can Balta, S/N,
08796 Pacs del Penedès, Barcelona
Tel. 938 901 399
GPS: 1º39'23" E – 41º 22' 09" N

Parés Baltà

Descripción e historia

Propiedad de la familia Cusiné, Parés Baltà es una bodega familiar ubicada en el Penedès que se ha transmitido de padres a hijos desde el 1790 y donde actualmente conviven 3 generaciones en activo: la abuela, Rosa Cusiné; el hijo, Joan Cusiné Cusiné; y los nietos, Juan y José Cusiné Carol, junto con sus esposas Ma Elena Jiménez y Marta Casas, enólogas de la bodega y con una gran pasión por el mundo del vino. El hecho de que la calidad y el estilo de los vinos estén bajo la responsabilidad de dos mujeres jóvenes, se refleja en que los vinos de Parés Baltà muestran elegancia, equilibrio y sobre todo su origen.
Los viñedos de Parés Baltà van desde los 170m hasta casi los 800m de altura sobre el nivel del mar, están separados entre ellos por una distancia de sólo 10 kilómetros, y repartidos entre los municipios de Pacs del Penedès (donde se encuentra la bodega), Sta. Margarida i els Monjos (en el marco incomparable del Parque Natural del Garraf), Vilobí, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix y Pontons. El río Foix, además, nace en el valle de la finca de Parés Baltà, y deja a ambos lados de su curso terrazas donde crecen viñedos.

Variedades y producción

Elaboradores Los viñedos de Parés Baltà disfrutan de una diversidad microclimática que permite cultivar cada variedad de uva en la zona donde la vid puede expresar todo su carácter y personalidad. En la bodega se cultivan 18 variedades
diferentes de uva, aunque tienen una especial predilección por las variedades autóctonas como el Xarel·lo, la Parellada, la Garnacha Blanca y la Garnacha Tinta.

Cultivan 185 hectáreas de viñedo propio, cultivadas de forma ecológica y biodinámica, que ofrecen un gran mosaico de terruños y climas ubicados en unos espacios naturales únicos que dejan huella patente en cada vino.

Suelos calcáreos, arcillosos, terrenos extremadamente ricos en fósiles marinos; además de una gran diversidad de texturas de suelos, como zonas extremadamente pedregosas, otras con piedras con caras muy agudas y cortantes, u otros con guijarros, incluso el antiguo lecho de un río hace millones de años.

Características de sus vinos

Los vinos de Parés Baltà son un claro reflejo del terruño donde crecen sus uvas, de la diversidad microclimática de sus fincas, y de la pasión de sus enólogas, Ma Elena y Marta.Vinya

Localización

PARÈS BALTÀ

Calle Masia Can Balta, S/N,
08796 Pacs del Penedès, Barcelona
Tel. 938 901 399
GPS: 1º39'23" E – 41º 22' 09" N