TERRER

Bookmark and Share

En aquestes zones altes i fredes on es troba situada la Finca Can Feixes, les vinyes estan sotmeses a uns majors contrastos tèrmics, que possibiliten una maduració més lenta dels raïms, tot facilitant una major concentració de compostos i una constitució més harmònica del fruit. Els sòls són calcaris, pedregosos i alhora prou argilosos com per permetre una capacitat suficient de retenció de l´aigua. Aquests sòls donen baixos rendiments, però permeten, precisament, l´obtenció de raïms diferenciats i de qualitat singular.

  •  Portaempelts: Richter 110 i 41-B i Ruggeri 140.

El 50% de les vinyes, amb més de 50 anys; el 25%, amb més de 25 anys i el 25% restants, vinyes joves.

  • Marc de plantació: 2,5 x 1,2 mts.

Formació 40ha, en vas tradicional i 40ha. Cordon royat amb 3 nivells de filferros i estaques de fusta. Verema manual i selecció dels raims en taula de tria.

Sóls argil·localcaris i un 20% de licorella a prop dels boscos de muntanya.

Vinyes de 350 a 400m d’altitud. A la vessant sud de la serralada prelitoral. Orografia ondulada i parcel·les petites.