ACTIVITATS

Bookmark and Share

Mitjançant aquest Sistema de Gestió Ambiental, Gramona posa en valor més de dues dècades d’implementació de bones pràctiques en matèria de protecció mediambiental i, per tant, de minimització de l’impacte en els processos d’elaboració dels seus vins i caves.

El compromís amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient a Gramona es valida i distingeix sota el Reglament Europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), convertint-se així en el primer celler a Espanya i en un dels pocs a tot el món en obtenir-lo. Es tracta d’un distintiu d’excel·lència emès per la Unió Europea que certifica de manera exhaustiva la seva responsabilitat ambiental i sostenible, garantint així la màxima transparència en aquestes matèries. 

Gramona va iniciar l’any 2001 el seu canvi cap a la sostenibilitat amb la construcció d’un nou celler, el Celler Batlle, amb una arquitectura bioclimàtica pensada i dissenyada per minimitzar l’impacte mediambiental i reduir el consum d’energies; i cap a l’agricultura integrada, com a transició cap a l’ecològica primer i a la biodinàmica després. 
 
Totes aquestes distincions són el reconeixement i la conseqüència de la determinació de Gramona en l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes dirigits a fer d’aquest celler una organització cada vegada més sostenible. Entre aquestes, cal destacar les següents: 

La implementació d’energia geotèrmica i fotovoltaica per al subministrament elèctric renovable del Celler Batlle que ha comportat un estalvi energètic del 25 i del 34% respectivament, i un 48% en reducció d’emissions de CO2 (117 tones durant l’any 2017). 

La reducció del pes dels envasos i simplificació dels embalatges. Per exemple, en el cas de les ampolles utilitzades en el tiratge de cava, hem reduït el pes de 900gr a 835gr per ampolla. El que suposa una reducció anual de 40 tones. 
 
La substitució de la il·luminació tradicional per un sistema LED d’última generació a tot el celler, la qual cosa permet estalviar un 6% d’energia a l’any (més de 6000KWH)
 
La introducció de bones pràctiques, ja iniciades el 2010, per al millor aprofitament de l’aigua de pluja, que s’utilitza per al reg de jardins, i la instal·lació d’una depuradora pròpia, que ens permet tornar l’agua totalment neta al riu
 
Ara, amb l’obtenció de l’EMAS, Gramona consolida la seva aposta i acredita que la seva activitat i sistema de gestió i auditoria ambientals superen les exigències d’aquest reglament internacional. Aquest registre de reconeixement ambiental està disponible per a qualsevol organització que operi en qualsevol sector econòmic de la Unió Europea o fora i que es proposi assumir una responsabilitat ambiental i econòmica, millorar el seu comportament ambiental i declarar públicament els seus resultats ambientals anuals donant exemple de bones pràctiques. 
 
Aquest 2018 Gramona també ha obtingut per part de la Federació Espanyola del Vi l’informe de certificació dels seus indicadors de sostenibilitat juntament amb els plans de reducció establerts pel protocol WfCP (Wineries for Climate Protection). Es tracta de la primera i única certificació específica per al sector del vi en matèria de sostenibilitat mediambiental, i amb un protocol que estableix un pla de reducció de consum d’aigua, d’energia, d’emissions de CO2 i de residus. 
 
Sens dubte, una gran notícia per a aquest celler, i per a tot el sector, que se suma a la gran tasca de viticultura ecològica i biodinàmica desenvolupada a Gramona, garantint així la major qualitat del producte i la seva integració en el patrimoni biològic i natural de la forma més respectuosa i sostenible possible.