Protecció de dades

A. Termes d'ús

 

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social: Associació Qalidès, Terrers del Penedès.

Domicili: c / Miquel Torres i Carbó, nº 6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona

Mail de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Número d'identificació fiscal (CIF): J63747315

Inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya

Es recomana responsabilitat i el consum moderat de begudes alcohòliques i recorda que segons la legislació vigent, està terminantment prohibida la venda de begudes alcohòliques a persones menors de 18 anys.

2. Condicions generals d'utilització i acceptació de les mateixes

Les presents condicions generals d'utilització de la pàgina web juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta Qalidès, Terrers del Penedès, i la regulació de l'ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació, si n'hi ha i qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de Qalidès, Terrers del Penedès.

Qalidès, Terrers del Penedès, podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s'incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions a la pàgina web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris . Qualsevol canvi que es produeixi serà comunicat en la pàgina principal de la web durant un termini que es consideri raonable.

 

B. Condicions generals d'utilització de la pàgina web

 

1. Política de protecció de dades de caràcter personal

 

1.1.Informació i finalitat

 

Enviament de formularis que continguin dades personals.

L'informem que d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) vostè autoritza que les dades personals facilitades per vostè a través d'aquesta pàgina web siguin incorporades en un fitxer titularitat de Qalidès, Terrers del Penedès, amb domicili social al carrer Miquel Torres i Carbó, nº 6, de 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, ​​per proporcionar informació sobre el món del vi, realització d'ofertes, activitats promocionals i publicitàries a través de qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través de correu electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic), així com a comunicar-los, amb la mateixa finalitat, a els membres de l'Associació. Així mateix, quan sigui procedent, les seves dades de caràcter personal també seran utilitzades per a la gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el nostre domicili social al carrer Miquel Torres i Carbó, nº 6, de 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona o a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.

Així mateix, els informem que en cas de no estar interessat en continuar rebent informació al respecte, pot cancel·lar la seva subscripció al newsletter, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

1.2.Consentiment de l'Usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic):

 

Qalidès, Terrers del Penedès, podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

 

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l'Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

 

Si vostè desitgés oposar-se a l'enviament de comunicacions per via electrònica, podrà exercir el seu dret d'oposició en el moment de la recollida de les seves dades a través de la casella habilitada "ad hoc" en el propi formulari.

 

Així mateix, si vostè volgués revocar en qualsevol moment aquest consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d'informacions publicitàries o promocionals, serà suficient a aquests efectes amb que ho notifiqui a Qalidès, Terrers del Penedès, mitjançant l'enviament d'un missatge a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. indicant clarament que NO VOL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

1.3. Mesures de seguretat:

Qalidès, Terrers del Penedès, declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que Vostè faciliti a Qalidès, Terrers del Penedès, sense perjudici del que disposa l' apartat "Responsabilitat de Qalidès, Terrers del Penedès" .

1.4.Cessió de dades: Qalidès, Terrers del Penedès, no realitza cessió de dades a tercers excepte als membres de l'Associació a què pertany i amb les finalitats indicades en cada cas en els formularis i les clàusules corresponents.

2. Propietat industrial i intel·lectual. Política de hipervincles

2.1.Todos els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de Qalidès, Terrers del Penedès, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web. Queda per tant prohibida qualsevol utilització, i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de Qalidès, Terrers del Penedès, a través de qualsevol mitjà incloent Internet (noms de domini, xarxes socials, blocs, etc.).

2.2.Qalidès, Terrers del Penedès, no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a incloure'ls en la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris abocats pels usuaris en els seus blocs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contràries a la llei.

2.3.Qalidès, Terrers del Penedès, podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

2.4.En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia , transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Qalidès, Terrers del Penedès, o dels titulars corresponents.

2.5.Qalidès, Terrers del Penedès, autoritza el establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s'estableixin sempre s'hauran de fer a la pàgina principal de Qalidès, Terrers del Penedès, (o de les seves marques), o, si s'escau, a aquella que la mateixa Qalidès, Terrers del Penedès, estableixi sent dit enllaç absolut i complet de manera que el porti a l'Usuari al lloc de Qalidès, Terrers del Penedès, que haurà d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.6.Qalidès, Terrers del Penedès, no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s'estableixin mitjançant vincles en la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

3. Responsabilitat de Qalidès, Terrers del Penedès.

El Usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat. En aquells apartats de la web en què els usuaris puguin aportar continguts, Qalidès, Terrers del Penedès, es reserva el dret de suprimir aquells que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l'ordre públic o els bons costums. Qalidès, Terrers del Penedès, únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de Qalidès, Terrers del Penedès. No obstant això, Qalidès, Terrers del Penedès, declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar el Usuari.

4. Obligacions de l'Usuari s'obliga a usar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribució  anar, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d'aquesta web de forma il·lícita.

5. Legislació aplicable i tribunals competents

Las relacions establertes entre l'Usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre voluntàriament a un fur, Qalidès, Terrers del Penedès, i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona. En tot cas seran aplicables les normes de l'ordenament jurídic espanyol.